BA LÔ

TÚI XÁCH

CẶP XÁCH

thông tin liên hệ
Homybags
P. Kinh Doanh - 0909 650 084

Homybags
P. Kỹ Thuật - 0932743227

Chia sẻ lên:
Cặp laptop 4

Cặp laptop 4

Nơi sản xuất:
Homybags
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Trong nội thành TP. Hồ Chí Minh. Ngoại thành sẽ tính phí

Mô tả chi tiết

Chaát lieäu: Giả da

Söû duïng: ñöïng laptop vaø hoà sô

Kieåu daùng sang troïng khoâng keùm phaàn thôøi trang

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cặp laptop 1
Cặp laptop 1
Cặp laptop 2
Cặp laptop 2
Cặp laptop 3
Cặp laptop 3
Cặp laptop 4
Cặp laptop 4
Cặp laptop 5
Cặp laptop 5