BA LÔ

TÚI XÁCH

CẶP XÁCH

thông tin liên hệ
Homybags
P. Kinh Doanh - 0909 650 084

Homybags
P. Kỹ Thuật - 0932743227

Chia sẻ lên:
Ba lô laptop 1

Ba lô laptop 1

Nơi sản xuất:
Homybags
Đặt hàng tối thiểu:
100 cái
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Trong nội thành TP. Hồ Chí Minh. Giao các tỉnh thành khác sẽ tính phí

Mô tả chi tiết

Chaát lieäu:  Vi boá 1200 hoaëc Vaûi duø 1680

Kích thöôùc: 30 x 40 x 13 cm

Söû duïng: Ñöïng laptop, saùch vôû, hoà sô…

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Balo laptop 2
Balo laptop 2
Balo laptop 4
Balo laptop 4
Balo laptop 21
Balo laptop 21
Balo laptop 22
Balo laptop 22
Balo laptop 23
Balo laptop 23
Ba lô laptop 5
Ba lô laptop 5
Ba lô laptop 6
Ba lô laptop 6
Ba lô laptop 7
Ba lô laptop 7
Ba lô laptop 8
Ba lô laptop 8
Ba lô laptop 9
Ba lô laptop 9
Ba lô laptop 10
Ba lô laptop 10
Ba lô laptop 11
Ba lô laptop 11
Ba lô laptop 12
Ba lô laptop 12
Ba lô laptop 13
Ba lô laptop 13
Ba lô laptop 14
Ba lô laptop 14
Ba lô laptop 15
Ba lô laptop 15
Ba lô laptop 16
Ba lô laptop 16
Balo laptop 18
Balo laptop 18
Balo laptop 19
Balo laptop 19
Ba lô laptop 1
Ba lô laptop 1
Balô laptop 24
Balô laptop 24
Ba lô laptop 3
Ba lô laptop 3
Ba lô laptop 17
Ba lô laptop 17
Balo laptop 20
Balo laptop 20