BA LÔ

TÚI XÁCH

CẶP XÁCH

thông tin liên hệ
Homybags
P. Kinh Doanh
0909 650 084 - 08. 66 858418

Homybags
P. Kỹ Thuật - 0932743227

Chia sẻ lên:
Túi ipad 5

Túi ipad 5

Nơi sản xuất:
Homybags
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Trong nội thành TP. Hồ Chí Minh. Giao các tỉnh thành khác sẽ tính phí

Mô tả chi tiết

Chất liệu: Giả da

Söû duïng: ñöïng Ipad vaø hoà sô

Kích thöôùc: 37 x 25 cm

Kieåu daùng thôøi trang vaø treû trung

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Túi Ipad 07
Túi Ipad 07
Túi Ipad 8
Túi Ipad 8
Túi ipad 1
Túi ipad 1
Túi ipad 2
Túi ipad 2
Túi ipad 3
Túi ipad 3
Túi ipad 4
Túi ipad 4
Túi ipad 5
Túi ipad 5
Túi ipad 6
Túi ipad 6