BA LÔ

TÚI XÁCH

CẶP XÁCH

thông tin liên hệ
Homybags
P. Kinh Doanh - 0909 650 084

Homybags
P. Kỹ Thuật - 0932743227

Chia sẻ lên:
Túi ipad 1

Túi ipad 1

Nơi sản xuất:
Homybags
Đặt hàng tối thiểu:
100 cái
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Trong nội thành TP. Hồ Chí Minh. Ngoại thành sẽ tính phí

Mô tả chi tiết

Chaát lieäu: Vaûi duø Haøn Quoác

 Kích thöôùc: 30 x 25 x 7 cm

Söû duïng: Ñöïng Ipad, giaáy tôø...

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Túi Ipad 07
Túi Ipad 07
Túi Ipad 8
Túi Ipad 8
Túi ipad 1
Túi ipad 1
Túi ipad 2
Túi ipad 2
Túi ipad 3
Túi ipad 3
Túi ipad 4
Túi ipad 4
Túi ipad 5
Túi ipad 5
Túi ipad 6
Túi ipad 6